||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Jubileusze małżeństwa

Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją  przez całe życie”.

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 16 grudnia 2021 roku pary małżeńskie mieszkające na terenie Gminy Świerczów obchodziły swoje jubileusze pożycia małżeńskiego. Tego dnia świętowały  pary małżeńskie, które obchodziły jubileusze „Złotych Godów”,  „Diamentowe Godów” w roku 2020 i 2021 (gdyż pandemia uniemożliwiła tradycyjne spotkanie w stosownym czasie) oraz i 1 para obchodząca „Żelazne Gody”. Tak wspaniałe jubileusze to niezwykłe wydarzenie dla samych Jubilatów, ale też ich rodzin – dzieci, wnuków i prawnuków. Tą wyjątkową uroczystość rozpoczęła Kierownik USC-Wójt Barbara Bednarz, witając Dostojnych gości okolicznościowym przemówieniem.

Uroczystego aktu dekoracji Jubilatów obchodzących 50- lecie pożycia małżeńskiego „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonała Wójt Gminy Barbara Bednarz, w asyście Sekretarza Gminy Iwony Wilczyńskiej i Z-cy Kierownika USC Doroty Klisowskiej-Topoła. Wszystkie pary małżeńskie otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty i drobne upominki. W swoim przemówieniu  Pani Wójt skierowała do Szanownych Jubilatów słowa uznania i podziękowania za godne i przykładne dla młodego pokolenia życie małżeńskie.

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali :

-Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego -  Złotych Godów: Państwo Anna i Ryszard Adamczyk, Maria i Władysław Południak, Krystyna i Marian Adamczyk oraz Genowefa i Kazimierz Dąbrówny.

Ponadto gratulacje i złożono jubilatom obchodzącym:

- Jubileusz 60- lecia pożycia małżeńskiego -  Diamentowych Godów (w 2020 i 2021 roku) Państwu: Genowefie i Kazimierzowi Szczechowicz, Zofii i Lechowi Tarczewskim, Stanisławie i Adamowi Nowickim oraz Janinie i Antoniemu Rapacz, Stanisławie i Marianowi Pawliszyn, Antoninie i Gerardowi Czichy.

-Jubileusz 65- lecia pożycia małżeńskiego - Żelaznych Godów Państwu Helenie i Michałowi Dudek.

Nie wszyscy Jubilaci mogli przybyć na spotkanie ze względu na stan zdrowia i pozwolić na wspólne świętowanie z innymi, Jednakże władze gminy odwiedziły ich w swoich domach. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne wspólne lata.

Z-ca Kier.USC Dorota Klisowska-Topoła