||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Dodatkowe patrole policji na terenie gminy

W 2022 roku na terenie Gminy Świerczów po raz kolejny zostaną zorganizowane dodatkowe służby Policji w czasie ponadnormatywnym. Wójt Gminy Barbara Bednarz podpisała w tym zakresie porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Namysłowie podinsp. Andrzejem Ostrycharczykiem. Ze środków Gminy przeznaczono na ten cel kwotę 3.000zł. W zamian za to na terenie Gminy Świerczów pełnione będą dodatkowe patrole–w rejonach najbardziej zagrożonych, zidentyfikowanych na podstawie analizy bezpieczeństwa oraz w oparciu o wskazania władz samorządowych i oczekiwania społeczne wyrażone przez mieszkańców. Mam nadzieję, że dzięki takim przedsięwzięciom uda się uzyskać wysoki poziom bezpieczeństwa na terenie gminy.

Skarbnik Gminy Mateusz Bieniek