||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wniosek do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2022 złożony

marszałek_woj_opolskiego.jpeg marszałkowska_inicjatywa_solecka.jpeg

Mając na uwadze fakt, że wszystkie dotychczasowe  przedsięwzięcia, które realizowane były w ostatnich dwóch latach w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej zostały zakończone sukcesem – również w bieżącym roku Gmina Świerczów ubiega się o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji tego programu. Wobec tego w styczniu został złożony wniosek o dofinansowanie dla 3 kolejnych sołectw na łączną kwotę 15.000zł (po 5.000zł dla każdego). Zgodnie z zasadami projektu wkład własny w kwocie po 1.250zł dla każdego sołectwa został już zapisany w budżecie gminy na 2022 rok. W tym roku złożono wniosek dla ostatnich trzech sołectw (Bąkowice, Biestrzykowice, Starościn), które jeszcze nie otrzymały dotacji na wybrane przez siebie zadania. Złożono 3 wnioski na realizację następujących zadań, które zostały wskazane przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich odbytych w styczniu b.r.:

1.      Sołectwo Bąkowice - Zakup 2 namiotów wraz z zestawem ławek i stolików,

2.      Sołectwo Biestrzykowice - Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół,

3.      Sołectwo Starościn - Letnia Przystań dla mieszkańców.

Wyrażam ufność, że proponowane przedsięwzięcia uzyskają akceptację Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i już niedługo będzie można przystąpić do ich realizacji. W ten sposób wszystkie sołectwa skorzystałyby z maksymalnej dostępnej puli środków w ramach trzech edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz