||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Jubileusz X- „Stowarzyszenia Dzieci z Grodźca”

W miesiącu styczniu br. „Stowarzyszenie Dzieci z Grodźca” obchodziło swój jubileusz działalności – jubileusz X-lecia. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 19 stycznia 2012 roku.  Określając cele działania: Praca i działanie na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Grodziec, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego lokalnej społeczności, wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego”.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób, które z potrzeby serca pragnęły służyć naszej pięknej ziemi i jej mieszkańcom. 

W skład Zarządu stowarzyszenia wówczas weszły:

PREZES - Wiesława Ewa Grosicka-Kirsz 

SEKRETARZ- Justyna Krystyna Krasoń

CZŁONEK ZARZĄDU-Jolanta Marszałek

CZŁONEK ZARZĄDU-Jolanta Elżbieta Rakoczy

CZŁONEK ZARZĄDU- Małgorzata Cygan

 W minionym okresie nastąpiły jedynie zmiany osobowe Członków Zarządu, od 30 marca  2021 roku w miejsce Pani Jolanty Marszałek i Jolanty Elżbiety Rakoczy wybrano Panie: Joannę Warzocha i Agnieszkę Barbara Szczerbań.

Przez 10 lat Stowarzyszenie realizowało przyjęte założenia poprzez różne formy działalności (występy, warsztaty rękodzieła, pikniki, rajdy itp.) Przedmiotem działalności Stowarzyszenia było również pomnażanie dziedzictwa kulturowego o zasięgu gminnym i ponadgminnym, w tym podniesienie znaczenia regionalnej kultury ludowej poprzez kultywowanie rodzimej tradycji, zwyczajów. Również promowanie rolnictwa ekologicznego, jego produktów oraz tradycyjnych potraw, upowszechnianie zdrowego stylu życia, ukazywanie walorów turystycznych gminy, promocja Gminy  Świerczów.

Z okazji jubileuszu X- lecia Pani Wójt Barbara Bednarz i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie Tadeusz Bezwerchny wręczyli na ręce Sekretarza stowarzyszenia Pani Justyny Krasoń list gratulacyjny dla wszystkich członków stowarzyszenia i okolicznościowy upominek,  życząc dalszych sukcesów i kolejnych wspaniałych jubileuszy.

IMG_4339.jpeg