||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie

EUR fund Rolny na rzecz obszar wiejskich i PROW na 2014-2020.jpeg

30 grudnia 2021r. dokonano odbioru prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych w budynku GOK realizowanego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie” w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, objętych wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowaną przez Firmę Remontowo – Budowlaną „GLATKI” z Popielowa. Wartość wykonanych prac, zgodnie z przetargiem wyniosła 1.069.601,62zł, z tego dofinansowanie z UMWO wyniesie 500.000zł, pozostałą kwotę sfinansowano z kredytu zaciągniętego na 5 lat w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.  W ramach zadania budynek GOK został wyposażony w nową instalację elektryczną z instalacją fotowoltaiczną o mocy 10 kW, oświetleniem LED i oświetleniem awaryjnym, instalację wodno-kanalizacyjną, przeciwpożarową, instalację centralnego ogrzewania z pompą ciepła wspomaganą przez piec konwektorowy na olej opałowy, wykonano instalację nawiewno–wywiewną z  centralą wentylacyjną i rozprowadzeniem po obiekcie. W zakresie prac budowlanych duża sala widowiskowa wyposażona została w scenę z drewnianą podłogą, w części sali ułożono nowy dębowy parkiet, a pod antresolą płytki gresowe oraz dodatkowe drzwi ewakuacyjne zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi. W hollu wejściowym zbudowano sanitariaty dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych. Nowe oblicze zyskało pomieszczenie biblioteki. Na małej sali konferencyjnej zlikwidowano stopień co poprawiło bezpieczeństwo użytkowników, a sala zyskała na atrakcyjności. W miejscu byłych sanitariatów powstało zaplecze socjalne, mały holl przed sceną dla oczekujących na występy artystów oraz sanitariat dla kobiet. Byłe pomieszczenie gospodarcze dostępne wówczas tylko z zewnątrz, zostało przebudowane– powstał tu sanitariat dla mężczyzn i małe pomieszczenie gospodarcze na drobny sprzęt. Wykonano nowe schody, które połączyły to pomieszczenie z obiektem. Ma ono w przyszłości służyć również do łatwiejszej dostępności podczas organizacji imprez plenerowych. Zmieniła się kolorystyka obiektu. Poprawiona została również komunikacja i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.  Obiekt oznakowano wymaganymi znakami ewakuacyjnymi, wyposażono w dodatkowy sprzęt gaśniczy i kamery, celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez jak i użytkownikom GOK-u.

Dyrektor GOK Tadeusz Bezwerchny

PDFRemont Gminnego Ośrodka Kultury - prezentacja