||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Bezpiecznie przejścia dla pieszych

W 2022 roku na terenie Gminy Świerczów planuje się wykonanie czterech kolejnych bezpiecznych przejść dla pieszych. Inwestorem zadania jest Powiat Namysłowski, który uzyskał dofinansowanie na te zadana w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 181 056,00zł (80% wartości zadania). Łączna planowana wartość wszystkich czterech przejść wynosi 226.320zł, w tym 20% wkładu własnego to środki Powiatu Namysłowskiego (25.264zł) i Gminy Świerczów (20.000zł). Wykonanie przejść nastąpi w następujących lokalizacjach:

- w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w m. Świerczów (przy budynku Urzędu Gminy, ul. Brzeska)

- na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1136 O i nr 1187 w m. Dąbrowa (2 przejścia, ul. Kluczborska i ul. Główna),

- w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w m. Starościn (ul. Kluczborska przy cmentarzu komunalnym).

Składam podziękowanie Zarządowi Powiatu Namysłowskiego za dobrą współpracę i podjęcie decyzji o realizacji tych zadań, które niewątpliwie znacznie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dziękuję również Radnym Gminy Świerczów za pozytywne przychylenie się do propozycji zawarcia porozumienia z Powiatem Namysłowskim i przekazania środków w wysokości 20.000zł z budżetu gminy na ten cel.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz