||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

fundusze_polska_unia-europesjka.jpeg

POWIATOWY URZĄD PRACY W NAMYSŁOWIE

 

informuje, że pozyskał środki na realizację projektu

„BIZNES TO PODSTAWA”

w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.2, Poddziałania 1.2.1

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu:

01.01.2022 - 30.10.2023

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 640 000,00 zł

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Uczestnicy:

Osoby młode w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli stanowią tzw. młodzież NEET.

 

Oferowane wsparcie:

  • Przyznanie 25 osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości do 31 488 zł (jednak nie więcej niż 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy).

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU

W PROJEKCIE!

 

Więcej informacji:
tel. 77 419 09 22
email: caz@namyslow.praca.gov.pl

Biuro projektu: Powiatowy Urząd Pracy
Namysłów, Plac Wolności 1