||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 2 lutego br. Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu na adres e-mail:

Do pobrania:
PDFuchwała ZWO nr 6323 z dnia 18.01.2022r.
DOCFormularz uwag