||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zaproszenie do udziału w pracach nad nową Strategią Rozwoju Gminy Świerczów do perspektywy 2030 roku.

Szanowni Państwo

Pragnę zaprosić Państwa do udziału w pracach nad nową Strategią Rozwoju Gminy Świerczów
do perspektywy 2030 roku
. Przed nami stoi szereg wyzwań. W 2021 roku Uchwalona została m. in. nowa Strategia Rozwoju Województwa Opolskie 2030. Chcąc optymalnie wykorzystać szanse wsparcia rozwoju naszej Gminy musimy przygotować dobry plan działania na nadchodzącą dekadę.

Strategię Rozwoju Gminy Świerczów do 2030 roku chcemy zbudować w sposób partycypacyjny,
tj. z udziałem mieszkańców i liderów społecznych. Wspierać nas będą przy tym eksperci z Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia.

Na obecnym etapie prac zebraliśmy szereg danych statystycznych opisujących naszą sytuację społeczno-gospodarczą. Na pierwszym spotkaniu chcemy się podzielić tą wiedzą. Na jej podstawie popracujemy na zdefiniowaniem wyzwań rozwojowych oraz określeniem przyszłej wizji Gminy Świerczów.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam do udziału w spotkaniu warsztatowym pod tytułem:

  • Wyzwania rozwoju oraz wizji Gminy Świerczów.

Program spotkania przedstawia się następująco:

  • Powitanie i zaprezentowanie celów pracy warsztatowej,
  • Prezentacja diagnozy uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Gminy Świerczów – wraz z dyskusją,
  • Wyzwania rozwoju oraz wizja Gminy Świerczów – praca warsztatowa / dyskusja.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 roku w godz. 16.00 do 18.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury adres: Świerczów, ul. Brzeska 17.

Spotkanie będzie pierwszym z cyklu, na którym tworzyć będziemy Strategię Rozwoju Gminy Świerczów do 2030 roku. Na kolejnym spotkaniu pracować będziemy nad pomysłami i działaniami, których powinniśmy się podjąć w najbliższej przyszłości.

             Wójt Gminy Świerczów

       Barbara Bednarz