||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

WYPŁATA DODATKU OSŁONOWEGO

Od piątku 7 stycznia 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie będzie przyjmować wnioski o wypłatę świadczenia , tzw. „dodatku osłonowego”. Wnioski można składać na piśmie lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego). Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
    

 

dodatek oslonowy.jpeg

 


 

Do pobrania:
PDFWzór wniosku o dodatek osłonowy.pdf
DOCXWzór wniosku o dodatek osłonowy.docx

Informacje:
PDFWskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy.pdf