||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Awans zawodowy nauczyciela

W dniu 28 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Świerczów Barbara Bednarz dokonała uroczystego wręczenia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Barbarze Grabowskiej z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Świerczowie, która 10 grudnia pomyślnie zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną.
Stopień nauczyciela mianowanego jest potwierdzeniem kwalifikacji i nagrodą za ciężką pracę. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.
Pani Barbarze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju zawodowego!

Iwona Wilczyńska – Sekretarz Gminy

IMG20211228085618.jpeg
IMG20211228085711.jpeg