||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Podpisanie umowy na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy

Polska cyfrowa loga.png

Informuję, że Gmina Świerczów, zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 16 listopada 2021 roku i zaakceptowanym w dniu 20 listopada 2021 roku, pozyskała środki w kwocie 100 000,00 zł na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy.

Z dniem 21 grudnia 2021 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 3340/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

W ramach pozyskanych środków planuje się:

1)      skorzystać z oferty portalu e-Usług (dla wskazanych wniosków, będzie opracowany moduł, w którym użytkownik w kolejnych krokach będzie mógł wypełnić dane pól i pobrać dokument PDF z uzupełnionymi danymi, który można następnie podpisać elektronicznie i wysłać korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej bądź dostarczyć wersję papierową w dowolnym momencie do skrzynki podawczej urzędu znajdującej się przy drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy);

2)      wprowadzić Elektroniczny System Obiegu Dokumentów;

3)      zakupić nowy serwer;

4)      przeprowadzić kompleksową diagnozę cyberbezpieczeństwa.

 

Sekretarz Gminy – Iwona Wilczyńska

zrobiony plakat_a3_pion_poprawiony.jpeg