||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Pozyskane środki w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

Polska cyfrowa loga.png

Gmina Świerczów otrzymała środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Celem nadrzędnym jest podniesienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Świerczów, umożliwienie interesantom kontaktu on-line z pracownikami oraz załatwienie formalności urzędowych ograniczając ilość osobistych wizyt w urzędzie do minimum. Ponadto realizacja projektu umożliwi wdrożenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostką samorządową wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów co usprawni komunikację wewnętrzną w czasie trwania pandemii COVID-19. Powyższe planuje się osiągnąć poprzez:

  1. skorzystanie z oferty portalu e-Usług (dla wskazanych wniosków, będzie opracowany moduł, w którym użytkownik w kolejnych krokach będzie mógł wypełnić dane pól i pobrać dokument PDF z uzupełnionymi danymi, który można następnie podpisać elektronicznie i wysłać korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej bądź dostarczyć wersję papierową w dowolnym momencie do skrzynki podawczej urzędu znajdującej się przy drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy;
  2. wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów;
  3. zakup nowego serwera;
  4. przeprowadzenie kompleksowej diagnozy cyberbezpieczeństwa.

 

Sekretarz Gminy – Iwona Wilczyńska