||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Dofinansowanie szkół gminnych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

dofin.jpeg
Szkoły podstawowe z Gminy Świerczów otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na zakup nowoczesnego wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

•  drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)

•  mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami

•  sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)

•  stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”.  Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach powyższego programu Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerczowie otrzymały dofinansowanie w wysokości po 30 000,00 zł każda.

Niech zakup nowego wyposażenia służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość.

 

                                                                                               Sekretarz Gminy – Iwona Wilczyńska