||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Samochód strażacki dla OSP Biestrzykowice - Miodary

W dniu 10.11.2021 r. Wójt Gminy Świerczów – Pani Barbara Bednarz podpisała umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Biskupicach Oławskich, reprezentowaną przez Prezesa Pana Marka Sterczewskiego na zakup samochodu strażackiego marki STAR 14.225.GBA-Rt 2,5/16 z przeznaczeniem dla OSP Biestrzykowice – Miodary. Podczas podpisywania umowy obecni byli: Zdzisław Sitek – Prezes OSP Biestrzykowice-Miodary, Krzysztof Sitek - Gminny Komendant OSP, Marek Mielczarek – Wiceprezes OSP Biestrzykowice – Miodary. Zakupu dokonano od OSP Biskupice Oławskie za kwotę 130 000 zł. Całość środków przeznaczonych na ten cel pochodzi z budżetu Gminy Świerczów. W dniu 11.11.2021 r. dokonano protokolarnego odbioru samochodu i od tego dnia wóz bojowy jest już w dyspozycji naszych strażaków, a  od 19.11.2021 r. wprowadzony został do podziału bojowego przez Komendę Powiatową PSP w Namysłowie. Należy dodać, iż dotychczasowy samochód jest już mocno wyeksploatowany (33 lata) oraz wymagający ponoszenia stale kosztów związanych z naprawami i usuwaniem bieżących usterek. Realizacja zakupu umożliwi utrzymanie jednostki na wysokim poziomie gotowości bojowej poprzez wyposażenie w sprawny samochód ratowniczo-gaśniczy; usprawni działania ratownicze oraz umożliwi szybszą likwidację m.in. skutków awarii oraz klęsk żywiołowych, a przede wszystkim będzie służyć naszym mieszkańcom w przypadku pożarów oraz innych różnych zagrożeń i niebezpieczeństw. W tym celu w najbliższym czasie planuje się również dodatkowo doposażyć samochód w odpowiedni sprzęt ratowniczy. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Liczymy na pozytywną weryfikację i otrzymanie środków, dzięki którym sprzęt ten będzie można zakupić.

Skarbnik Gminy – Mateusz Bieniek

 

1637049934013.jpeg
1637049934006.jpeg
Zdjęcie straz-1 strona.jpeg