||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zasłużony dla Gminy Świerczów

W dniu 23 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Świerczów Barbara Bednarz złożyła wniosek do kapituły o nadanie tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY ŚWIERCZÓW”. Kapituła pozytywnie zaopiniowała złożony wniosek jednocześnie i przedłożyła Radzie o nadanie tytułu. Dnia 30 września 2021 r. Rada Gminy Świerczów Uchwałą Nr XXV/252/2021 nadała tytuł „ZASŁUŻONY DLA GMINY ŚWIERCZÓW” Panu ZDZISŁAWOWI SITKOWI.

To wyróżnienie przyznano po raz pierwszy w historii Gminy Świerczów doceniając zasługi Pana Zdzisława Sitka, który społeczną służbę strażaka rozpoczął w 1966 r. jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W wieku 20 lat, tj. w roku 1976 został Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Biestrzykowice – Miodary. Funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. Oprócz kierowania jednostką przez te lata, pełnił również funkcję gospodarza i kierowcy. Czynnie brał udział w zawodach sportowo-pożarniczych na wszystkich możliwych szczeblach. Był zaangażowany w poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i nie ograniczał się tylko do działań na rzecz swojej jednostki. Aktywnie uczestniczył i nadal uczestniczy w strukturach Związku OSP działając w zarządzie oddziału gminnego w Świerczowie i powiatowego w Namysłowie. Zdzisław Sitek swoim przykładem i zaangażowaniem był i jest wzorem do naśladowania przez kolejne pokolenia braci strażackiej i w pełni zasługuje na uhonorowanie za zasługi dla Gminy Świerczów poprzez nadanie tego tytułu.

Oprócz tego wyróżnienia dotychczas był nagradzany i wyróżniany wielokrotnie:

  • ODZNAKI ZWIĄZKU OSP: „STRAŻAK WZOROWY” – 1977r.
  • MEDALE ZWIĄZKU OSP:

- „BRĄZOWY MEDAL” – 1994 r.

- „SREBRNY MEDAL” – 1999 r.

- „ZŁOTY MEDAL” – 2003 r.

- „MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA”

Ponadto czynnie angażował się na rzecz samorządu gminnego – był radnym i sołtysem sołectwa Biestrzykowice przez wiele kadencji. Uroczystego wręczenia aktu nadania „ZASŁUŻONY DLA GMINY ŚWIERCZÓW” dokonał Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Świerczów podczas uroczystej sesji w dniu 28 października 2021 r.

Sekretarz Gminy – Iwona Wilczyńska