||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Podsumowanie II edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

marszałek_woj_opolskiego.jpeg marszałkowska_inicjatywa_solecka.jpeg

W dniu 24.11.2021 r. w Urzędzie Gminy w Świerczowie odbyło się uroczyste podsumowanie zadań w ramach II edycji projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”, na  którym przedstawiciele Samorządu Województwa Opolskiego w osobach: Pani Jolanta Wilczyńska – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego, Pani Dyrektor Departamentu - Agnieszka Okupniak i Podinspektor Dominika Tylczyńska z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wręczyli sołtysom tablice dotyczące realizowanych w 2021 roku zadań w ramach  ww. projektu. W spotkaniu uczestniczyli sołtysi 3 sołectw: Gola- Pani Zofia Kwiatkowska, Grodziec – Pan Ryszard Kirsz i Wężowice- Pan Jan Kozłowski. Czwartym sołectwem, które zrealizowało w 2021 roku zadanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej było Sołectwo Miodary. Jednakże ze względu niemożności uczestnictwa Pana Sołtysa Rafała Sorokowskiego w spotkaniu w dniu 24.11.2021r., pamiątkowa tabliczka została wręczona w dniu następnym.  

Jak podkreślono na spotkaniu,  zadania zrealizowano i rozliczono prawidłowo. Główny cel Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, tj. jest umożliwienie mieszkańcom poszczególnych sołectw wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa i budżetu gminy na przedsięwzięcia, które służą wspieraniu i promowaniu oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności został osiągnięty w 100%.  Na uwagę zasłużył projekt partnerski 2 sołectw: Sołectwa Gola i Sołectwa Wężowice – pn. „Remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171”- jak podkreśliła Pani Dyrektor Departamentu - Agnieszka Okupniak: „..na terenie województwa 3 projekty zrealizowano w ramach współpracy sołectw…”.

Zachęcam już dziś mieszkańców sołectwa: Bąkowice, Biestrzykowice, Starościn do wzajemnych konsultacji i rozmów na temat przeznaczenia środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2022, gdyż te zadania muszą być przyjęte do realizacji uchwałą Zebrania Wiejskiego już na początku przyszłego roku (niezwłocznie po ogłoszeniu naboru do III edycji projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”).

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
    

inicjatywa_solecka_2021.jpeg

inicjatywa_solecka_2021_1.jpeg