||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o dofinansowaniu

Informacja o dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zadania pn.

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów – w roku 2021”.

 

Wójt Gminy Świerczów informuje, że w 2021 roku Gmina Świerczów otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie dotacji na ww. zadanie w kwotach:

 

- 10 248,00 zł – są to środki udostępnione przez NFOŚiGW w Warszawie;

 

- 10 248,00 zł – są to środki udostępnione przez WFOŚiGW w Opolu;

 

- 13 432,79 zł – udział środków własnych Gminy Świerczów.

 

Wartość ogólna zadania: 33 928,70  zł brutto

 

Zadanie zakończono 25.10.2021 r.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz