||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zasłużony dla Gminy Świerczów

Wyróżnienie nadawane jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenia wspólnego dobra mieszkańcom Gminy i osobom nie będącym mieszkańcami Gminy, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

 

Zdzisław Sitek

Uchwała Nr XXV/252/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerczów" - Panu Zdzisławowi Sitkowi,