||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW W SEZONIE 2021/2022

 

Na terenie Gminy Świerczów występują drogi: wojewódzka  nr 454, powiatowe i gminne.

 

1. Droga wojewódzka nr 454 Opole – Namysłów przez m. Miejsce, Świerczów, Biestrzykowice – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy  w Oleśnie.

Wykaz telefonów pracowników Oddziału Terenowego w Oleśnie

  1. Kierownik Oddziału – Tomasz Sosnowskitel. 34 350-91-90, 504 029 645
  2. Telefon alarmowy dyżurny ZDW 77 459 18 80, 604 087 131

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie prac przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich:

  1. Z-ca Dyrektora – Grzegorz Cebula 77 459 18 00, kom. 516 106 178
  2. Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg – Franciszek Fejdych 77 459 18 30,
    kom. 660 426 303

 

2. Drogi Powiatowe

 

Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

1

1129 O

Żaba – Biestrzykowice

2

1132 O

Starościn – Zbica (skrzyż.  z DP 1187 O)

3

1133 O

Skrzyż. z 1132 O – Osiek Duży

4

1134 O

DP 1136 O – stacja kolejowa Dąbrowa

5

1136 O

Starościn – Świerczów – Mąkoszyce (do gr. Gminy)

6

1139 O

Świerczów - Przygorzele

7

 

Skrzyż. z DP 1140 O – most w Bielicach

8

1140 O

Gola -  Bielice

9

1141 O

Mąkoszyce – Bąkowice (do gr. Gminy)

10

1187 O

Zbica – Dąbrowa

 

Wykaz dyżurnych pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego  w Namysłowie:

  1. Krzysztof  Holinej tel. 513 141 523
  2. Karolina Sośniak   tel. 513 156 572
  3. Piotr Zaremba       tel. 513 141 539

W przypadku powołania dyżurów przez „Władze” Powiatu namysłowskiego prowadzone one będą od poniedziałku do niedzieli w godz. od 4:00 do 22:00 przez pracowników Wydziału Dróg.

Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego tel. 77 4103 695 wew. 219 i wew. 220

 

3. Drogi gminne:

Pracownicy Urzędu Gminy w Świerczowie w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek od 7:15 – 16:15, od wtorku do czwartku od 7:15 – 15:15, w piątek od 7:15 – 14:15
tel. 77 419 61 70 wew. 24, 77 419 61 79 wew. 24.

Po godzinach urzędowania tel. kom. 604 152 662.

 

Więcej informacji na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich  dostępne na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Namysłowie https://bip.namyslow.pl/4011/365/zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych.html

i na stronie Zarządu Dróg  Wojewódzkich w Opolu http://zdw.opole.pl/download/attachment/23671/informator-zimowy-2021-2022.pdf

 

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz