||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wniosek o świadczenie dobry start do końca listopada

Z dniem 30 listopada 2021r. upływa termin złożenia wniosku o świadczenie dobry start.

 

 

Kogo dotyczy wsparcie i jakie wsparcie mogę otrzymać

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia:

    w wieku do 20 lat,
    w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku.

Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

wniosek_dobry_start.png

Kto może złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start

    rodzic

        jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Jeśli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy,

        jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli drugi rodzic również złoży wniosek ustalimy, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i temu rodzicowi wypłacimy świadczenie.

        jeśli dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu - jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł.

    opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
    opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
    osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich.
    osoba usamodzielniana, czyli osoba która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.  

Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

    rodzina zastępcza,
    osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
    dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
    dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie

Aby otrzymać wsparcie, złóż elektronicznie wniosek.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Ważne!
Po 30 listopada będziesz mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start - za pośrednictwem portalu PUE ZUS - tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Na wniosku – oprócz innych danych – musisz podać:

    numer rachunku bankowego, na który chcesz dostać wypłatę świadczenia,
    adres mailowy i numer telefonu, czyli dane które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia Twojego profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli nie masz rachunku bankowego – musisz go założyć. Możesz skorzystać z opcji założenia bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego.

 

Więcej informacji pod na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start