||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Świerczowie

W ubiegłym miesiącu wspólnymi siłami Sołtys wraz z Radą Sołecką, Mieszkańcami Świerczowa, strażakami OSP Świerczów oraz pracownikami Urzędu Gminy wykonali nowe ogrodzenie wokół cmentarza komunalnego w Świerczowie.

Prace rozpoczęły się demontażem starego ogrodzenia i wyrównaniem terenu. Pracownicy Urzędu Gminy ustawili nowe słupki oraz wstępnie zamontowali nowe przęsła.

Kolejnym etapem było umocowanie podmurówek oraz skręcenie przęseł oraz ich wyrównanie.

Koszt całego zadania to kwota 15 054,00 zł. Całość środków na zadanie pochodziła z funduszu sołeckiego na 2021 r.

Pragniemy podziękować Pani Wójt - Barbarze Bednarz za  oddelegowanie pracowników do pomocy przy stawianiu nowego ogrodzenia. Dziękujemy również Państwu Kornelii Białas – Sawko, Andrzejowi Białas, Pawłowi Kossakowi oraz Bartłomiejowi Borek za bezpłatne użyczenie sprzętu - traktorów, ładowarki i koparki, które w bardzo dużej mierze ułatwiły naszą pracę.

A przede wszystkim dziękuję mieszkańcom Sołectwa Świerczów, którzy zaangażowali się w remont ogrodzenia oraz poświęcili swój czas.

 Aneta Białas           

Sołtys Sołectwa Świerczów

 

Galeria