||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 2021

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie  w 2021 roku otrzymała kwotę 3000,00 zł.  w ramach „Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
Nazwa zadania: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. 

Łączna kwota zadania wynosi 8571,43 zł i zostanie wydatkowana  na wzbogacenie księgozbioru świerczowskiej biblioteki o nowości wydawnicze.

Loga NPRC 2021.png