||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zawiadomienie o dodatkowym polowaniu komercyjnym Koła Łowieckiego "Dzik" w Pokoju