||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Tułowickie Towarzystwo Historyczne zaprasza do udziału w X Marszu Niepodległości TTH dnia 11 listopada 2021 r.

2021 X MN TTH ZAPROSZENIE PLAKAT-1.jpeg

Uczestnicy Marszu Niepodległości zobowiązani są do przestrzegania aktualnych rygorów sanitarnych ogłaszanych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.