||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Przyznano dofinansowanie w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.jpeg

W dniu 4 listopada 2021 r. Wójt Gminy Świerczów Barbara Bednarz podpisała z Wojewodą Opol-skim reprezentowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka umowę o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach w kwocie tj. 3 000,00 zł.
Pozyskane środki stanowią 80% wartości projektu, pozostałe 20% tj. 750,00 zł stanowią środki własne Gminy Świerczów.
Księgozbiór biblioteki szkolnej zostanie wzbogacony o nowe egzemplarze, a także nowości wy-dawnicze, które z pewnością wpłyną nie tylko na rozwój czytelnictwa, ale poprzez czytanie książek na rozwój dzieci i młodzieży.

 

 
Sekretarz Gminy – Iwona Wilczyńska