||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja w sprawie składania wniosków o wydawania dowodu osobistego

W dniu 5 listopada 2021 r. (tj. piątek) tylko do godziny 12:00 możliwe będzie składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz odbieranie dowodu osobistego.

Tego dnia korzystanie z Rejestru Dowodów Osobistych będzie utrudnione ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia  z  dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie nowego dowodu osobistego zawierającego odciski palców.