||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

WSPARCIE DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR – przedłużenie terminu składania oświadczeń do 29 października 2021 r.

Urząd Gminy w Świerczowie przedłuża termin dostarczenia oświadczeń do programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. 

Wójt Gminy Świerczów zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Świerczów do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie do 29 października 2021 r. (piątek) do godziny 14:15 do Urzędu Gminy Świerczów przy ul. Brzeskiej 48, 46-112 Świerczów (sekretariat pok. nr 2).

Uwaga! Złożenie oświadczenia nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Więcej informacji na stronie gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr