||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja na dzień: 22-10-2021 06:00 o przerwach nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej.

TAURON Dystrybucja S.A.
Informacja na dzień: 22-10-2021 06:00
o przerwach nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej.


Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 3
Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 58

Nazwa gminy

Liczba stacji
pozbawionych
dostarczania energii
elektrycznej

Szacunkowa liczba klientów
pozbawionych
dostarczania energii
elektrycznej

Przewidywany termin
przywrócenia
dostarczania energii
elektrycznej.

szt.

Data i godz.

G.Świerczów

3

58

2021-10-22 15:00