||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. To święto całej szkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców. Z okazji tego wyjątkowego dnia pragnę wyrazić wdzięczność Wam Wszystkim  za zaangażowanie w codziennej pracy, której efekty przekładają się nie tylko na postępy i sukcesy Uczniów, ale także na rozwój naszych placówek oświatowych.

Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, pogody ducha, energii do edukowania przyszłych pokoleń oraz wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów.

 

Wójt Gminy Świerczów                       

 Barbara Bednarz                             

IMG_20211013_121241_ok.jpeg