||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – start!

Cele programu to przede wszystkim:

•    przeciwdziałanie nierównościom społecznym, 
•    cyfryzacja terenów popegeerowskich, 
•    poprawa jakości życia mieszkańców, 
•    rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

W ramach projektu zostanie sfinansowany zakup sprzętu oraz dwuletni dostęp do internetu. Na każdy zestaw - komputer i internet - przeznaczono do 3,5 tys. złotych.

Zainteresowane rodziny byłych pracowników PGR proszone są o kontakt z Dyrektorami Szkół Podstawowych na terenie Gminy Świerczów.

Więcej informacji na gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr