||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA dotycząca kończącej się kadencji Zarządu Gminnej Spółki Wodnej

INFORMACJA

 

            Informuje, że dnia 18 listopada 2021 r. kończy się kolejna kadencja Zarządu Gminnej Spółki Wodnej  w Świerczowie. W związku powyższym zwracam się z prośbą do rolników oraz do obecnych delegatów o uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Spółki w celu wyboru nowego Zarządu. Podkreślam, że prace w Gminnej Spółce Wodnej służą nam wszystkim, dlatego wykażmy większe zainteresowanie i zaangażowanie w utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

 

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Świerczowie

Jacek Rozwadowski