||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Gmina Świerczów realizuje projekt z Funduszy Europejskich „Z nauką w przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów”

Świerczów_Plakat RPO WO 2014-2020-1.jpeg