||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Średnie ceny gruntów wg GUS obowiązujące od 1 października 2021 r.

Średnie ceny gruntów wg GUS

obowiązujące od 1 października 2021 r.

CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2021 R. WG GUS W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA

Województwo

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

40 683

45 353

41 344

33 500

Kujawsko-pomorskie

58 732

72 434

58 831

41 770

Lubelskie

39 616

60 511

38 506

25 626

Lubuskie

31 826

35 000

32 857

30 167

Łódzkie

43 782

61 024

46 043

34 072

Małopolskie

42 285

49 463

37 526

28 208

Mazowieckie

47 265

65 340

50 053

37 250

Opolskie

51 146

72 879

49 909

34 058

Podkarpackie

32 601

40 908

31 657

21 029

Podlaskie

52 812

83 500

58 317

40 393

Pomorskie

49 054

63 333

52 064

42 087

Śląskie

40 967

55 613

42 167

27 929

Świętokrzyskie

34 476

43 903

30 856

20 000

Warmińsko-mazurskie

48 853

63 125

50 944

39 200

Wielkopolskie

68 409

87 581

70 740

48 622

Zachodniopomorskie

35 917

53 333

32 433

25 617

POLSKA

47 510

59 304

48 675

34 488

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/srednie-ceny-gruntow-wg-gus