||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Projekt Strategii Partnerstwa na 307 do konsultacji

Szanowni Państwo, 

Włodarze gmin skupionych w Partnerstwie na 307 w ubiegłym roku przystąpili do projektu „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”. Projekt ten realizowany jest przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Celem realizowanego projektu jest przygotowanie strategii terytorialnej Partnerstwa.

Oddajemy w Państwa ręce projekt niniejszego dokumentu i zapraszamy mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do wspólnej debaty i zgłaszania uwag. Czekamy na Państwa głosy do 26 września 2021 roku.

Wszelki uwagi i komentarze można zgłaszać poprzez formularz:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZdeBHv9jMllEhwC_xYGq8ztUMTk4RkpXQllTN1ZFTU5KQlQyWldJSDBVMS4u 

DOCXstrategia_na307_projekt dokumentu.docx