||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Komunikat Wójta Gminy Świerczów w sprawie przydatności wody do spożycia

Wójt Gminy Świerczów informuje, iż w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, dotyczącym wykrycia bakterii coli w ujęciach wody w miejscowości Namysłów nie ma wpływu na jakość wody w Gminie Świerczów.

Mieszkańcy Gminy Świerczów zaopatrywani są w wodę z ujęć w miejscowości Świerczów oraz Siedlice.

W związku z powyższym, na postawie ostatnich wyników badań jakości wody przeprowadzonych na terenie Gminy Świerczów, informuję, iż stwierdzona została jej przydatność do spożycia przez ludzi.

 

PDFOkresowa ocena jakości wody 16.09.2021

JPEGKomunikat nr 1 PPIS w Namysłowie z dnia 20.09.2021
JPEGKomunikat nr 2 PPIS w Namysłowie z dnia 20.09.2021