||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zaproszenie do udziału w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP”.

Szanowni Państwo,

ARP E-Vehicles jako młoda, innowacyjna spółka wchodzącą w skład Grupy ARP serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP” orgaznizowanym przez Piotra Mazurka Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej we współpracy z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie działalności młodych osób i podejmowanych przez nich inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską, a także zachęcanie szkół, organizacji pozarządowych, samorządów, młodzieżowych rad, środowisk naukowych i firm do działania na rzecz młodzieży.

Konkurs skierowany jest do osób zaangażowanych w działalność społeczną i obywatelską, a także do organizacji, które tę działalność wspierają.

Szczególnie zachęcamy do aplikowania w kategorii nr 3, której celem jest wyróżnienie najbardziej przyjaznego młodzieży samorządu lokalnego w Polsce (szczegóły w Regulaminie Konkursu).

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Zgłoszenie do Konkursu przesyłać może każda osoba fizyczna do 30 roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada. Zgłoszenia należy przesłać do 10 września 2021 roku na adres elektronicznej skrzynki pocztowej:

sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl.

Ambasador.jpeg
 

Więcej informacji na temat konkursu oraz regulamin znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/dlamlodych/przedluzamy-konkurs-na-ambasadora-mlodego-pokolenia-rp

Zachęcamy również do obserwowania profili Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem na portalach społecznościowych, na których znajdą się informacje o wynikach konkursu.

FB: https://www.facebook.com/RadaDialoguzMlodymPokoleniem/
TT: https://twitter.com/Rada_Dialogu
IG: https://www.instagram.com/rada_dialogu/


Z wyrazami szacunku,

Mariusz Wdowczyk

Prezes Zarządu

ARP E-VEHICLES Sp. z o.o.

ul. Paryska 3, 86-050 Solec Kujawski
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,

XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000798943,
NIP 6392018422, REGON 384096850
wysokość kapitału zakładowego: 5.015.000 zł
https://www.arpev.pl
https://pl-pl.facebook.com/ARPEVehicles
https://www.linkedin.com/company/arp-e-vehicles-sp-z-o-o/

ARP logo.png