||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 DO 30.000 EURO. DOT.: „Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Świerczów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”

 

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

 

1. W celu udzielenia zamówienia na: „Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Świerczów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”, przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

 

2. W dniu 04.08.2021 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie wiadomości e-mail z zapytaniem cenowym wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

 

  • Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków; e-mail: info@dorociak.pl
  • GM CONSULTING Marcin Groszek Radomierowice ul. Wiejska 8a/4, 46-030 Murów; e-mail: marcingroszek@o2.pl
  • Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa ul. Piłsudskiego 12/1, 46-100 Namysłów; e-mail:
  • Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. ul. Krakowska 51/15, 45-018 Opole; e-mail: biuro@luz.opole.pl
  • PKS Sp. z o.o. ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg, e-mail: pks_brzeg@poczta.onet.pl.

 

3. W terminie do dnia 12.08.2021 r. do godziny 1200 przedstawiono poniższe oferty: Brak ofert.

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:.

 

Postępowanie unieważniono ponieważ na ogłoszenie o zapytaniu cenowym nie wpłynęły żadne oferty.

 

Świerczów, 13.08.2021 r.

Sporządził: M. Hnat

 

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

13.08.2021 r.,  ……………………………….

(data i podpis Kierownika jednostki)