||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci do lat 3.

Opolskie.png

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 28 lipca-11 sierpnia br. prowadzony będzie nabór do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci III".

Posiadane środki pozwalają na przyjęcie 105 osób spełniających kryteria formalne.

W razie pytań dotyczących w/w projektu kontakt z pracownikami biura projektu pod numerem telefonu
77 4416802 oraz na stronie internetowej projektu https://zlobki.wup.opole.pl/