||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 DO 30.000 EURO. DOT.: „Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Świerczów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”

 

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na: „Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Świerczów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”, przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

 

2. W dniu 14.07.2021 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie wiadomości e-mail z zapytaniem cenowym wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

 

  • Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków; e-mail: info@dorociak.pl
  • Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole;

e-mail: biuro@pks.opole.pl

  • Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa ul. Piłsudskiego 12/1, 46-100 Namysłów; e-mail:
  • Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. ul. Krakowska 51/15, 45-018 Opole; e-mail: biuro@luz.opole.pl
  • PKS Sp. z o.o. ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg, e-mail: pks_brzeg@poczta.onet.pl.

 

3. W terminie do dnia 28.07.2021 r. do godziny 1200 przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto            [za 1 bilet]

Cena brutto        [za 1 bilet]

Uwagi

 

1.

 

Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa

 

ul. Piłsudskiego 12/1

46-100 Namysłów.

 

100,00 zł

 

108,00 zł

 

---------

 

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Nie wybrano oferty.

 

Postępowanie unieważniono ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania.

 

 

Świerczów, 29.07.2021 r.

Sporządził: W. Żurkowski

 

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

29.07.2021 r.,  ……………………………….

(data i podpis Kierownika jednostki)