||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

List Prezesa Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego

W związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem technologii kosmicznych wykorzystywanych w  rolnictwie  oraz  w  obliczu  wzmożonej  aktywności  naszych  zachodnich  sąsiadów  w  zakresie wykorzystania  tych  technologii,  jako  Polska  Fundacja  Przemysłu  Kosmicznego  postanowiliśmy przygotować raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach  rolnych.  Do  przygotowania  tego  raportu  niezbędne  jest  uzyskanie  informacji  o tym czy mieszkańcy Państwa gmin wykorzystują tę technologie. W celu uzyskania przedmiotowych informacji przygotowaliśmy krótkie badanie. Badanie to jest anonimowe, a jego wypełnienie trwa mniej niż 60 sekund. Jest ono przeznaczone dla osób prowadzących własne gospodarstwo rolne.
Link do badania (kliknij tutaj)

 

Adrianna Wiśniewska
Prezes Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego