||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH

W dniu 25 czerwca 2021 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Świerczowie zostały przyznane jednorazowe stypendia Wójta Gminy Świerczów pn. „Najlepszy z Najlepszych”.

Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Świerczowie (w pozostałych szkołach klas VIII nie było): Patrycja Czykieta i Jan Szynklarz uzyskując, każde z nich - I miejsce i stypendium w wysokości 1 000 zł. Symboliczny czek wyróżnionym uczniom wraz z listem gratulacyjnym wręczyła Pani Wójt Barbara Bednarz. Na uroczystość wręczenia zaproszenie zostali również rodzice wyróżnionych uczniów, którym również wręczono listy gratulacyjne.

Uroczystość wręczenia miało miejsce podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Świerczowie. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku nie będzie już pandemii koronawirusa i uroczystość ta będzie miała szerszy wymiar, w bardziej licznym gronie.

Stypendium  przyznawane jest uczniom klas VIII, zamieszkałych na terenie gminy Świerczów i uczących się w naszych szkołach, za:

- wyniki w nauce i zachowaniu,

- osiągnięcia w olimpiadach i konkursach,

- osiągnięcia sportowe,

- aktywną działalność społeczną.

Składamy serdeczne gratulacje wyróżnionym uczniom i ich rodzicom, za uzyskanie wspaniałych wyników oraz życzymy powodzenia w rekrutacji do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

Sekretarz Gminy 
Iwona Wilczyńska