||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Program „Profilaktyka 40 Plus”.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uruchomił program „Profilaktyka 40 Plus”. Głównym celem programu jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Wszelkie informacje dotyczące pakietu badań znajdują się w poniższych linkach.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka40-plus---pakiet-badan-dla-milionow-polakow

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania

Kontakt:

Michael Ziaja

Zespół Komunikacji Społecznej

Opolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

Ul. Ozimska 72 A

45-310 Opole

Tel. 77 54 95 312

http://www.nfz-opole.pl/