||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ankieta dotycząca diagnozy potrzeb mieszkańców obszarów wiejskich

Obszary wiejskie to 92% powierzchni województwa opolskiego, na terenie których zamieszkuje prawie połowa wszystkich mieszkańców. Aby wieś mogła się dynamicznie rozwijać niezbędna jest dbałość o jakość warunków życia na jej obszarze, wspieranie działalności gospodarczej poprzez racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów i walorów obszarów wiejskich. Konieczna jest szybka reakcja na pojawiające się negatywne trendy, powodujące zmniejszenie atrakcyjności obszarów wiejskich takie jak: wyludnienie, słaby dostęp do komunikacji czy opieki zdrowotnej. Dla wyboru optymalnej ścieżki rozwoju danego obszaru kluczową rolę odgrywa prawidłowe rozpoznanie jego potencjału do rozwoju różnorodnych funkcji oraz obiektywna ocena możliwości wykorzystania tego potencjału.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych, zgłaszanych przez sołtysów i liderów z całego województwa oraz chcąc budować silny i dobrze rozwijający się region, stawiający na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, Zarząd Województwa Opolskiego zaplanował przeprowadzenie wśród sołtysów ankietyzacji, której głównym celem będzie zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców.

Ankieta jest dostępna pod linkiem https://formularz.opolskie.pl/index.php/481396?lang=pl do dnia 16 lipca 2021 roku.