||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych

W twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? Potrzebujesz protokołu oszacowania strat? Możesz wnioskować o ich oszacowanie. Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych