||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

asf.jpeg

  Istotne informacje dla hodowcy dotyczą:

 1. zakazu kupowania świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
 2. zakazu skarmiania zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
 3. unikania kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
 4. zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 5. zakazu utrzymywania świń w budynkach, w których są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
 6. zabezpieczenia budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
 7. rezygnacji z udziału w polowaniach;
 8. zachowania podstawowych zasad higieny:
 9. stosowania odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
 10. zastosowania mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
 11. uniemożliwienia osobom postronnym wchodzenia do budynków inwentarskich.

Osoba, która znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Istotne informacje związane z zagrożeniem ASF w lesie:

 • nie wolno pozostawiać w lesie żadnych odpadków żywnościowych;
 • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
 • nie należy spuszczać psów ze smyczy;
 • w przypadku znalezienia truchła lub nawet szczątków dzika, oznakować  miejsce, nie dotykać szczątków zwierzęcia i powiadomić lokalne władze.

Osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 774191315

  Istotne informacje dla hodowcy dotyczą:

 1. zakazu kupowania świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
 2. zakazu skarmiania zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
 3. unikania kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
 4. zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 5. zakazu utrzymywania świń w budynkach, w których są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
 6. zabezpieczenia budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
 7. rezygnacji z udziału w polowaniach;
 8. zachowania podstawowych zasad higieny:
 9. stosowania odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
 10. zastosowania mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
 11. uniemożliwienia osobom postronnym wchodzenia do budynków inwentarskich.

Osoba, która znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Istotne informacje związane z zagrożeniem ASF w lesie:

 • nie wolno pozostawiać w lesie żadnych odpadków żywnościowych;
 • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
 • nie należy spuszczać psów ze smyczy;
 • w przypadku znalezienia truchła lub nawet szczątków dzika, oznakować  miejsce, nie dotykać szczątków zwierzęcia i powiadomić lokalne władze.

Osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 774191315


Komunikaty Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego