||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

 

Uprzejmie informuję, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi turnusy rehabilitacyjne dla ozdrowieńców. Turnusy te są prowadzone w trybie stacjonarnym
i całodobowym, przez 21 dni, w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Jedlcu
i w Szklarskiej Porębie. Rolnik będzie miał zagwarantowane zabiegi lecznicze zgodnie z profilem skierowania, całodobowe wyżywienie oraz noclegi. Podstawę skierowania na rehabilitację leczniczą po przebytej chorobie COVID-19 będzie stanowił Wniosek o skierowania na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę, lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy/komisji lekarskiej Kasy, wydane w postępowaniu orzeczniczym, dla ustalenia prawa do świadczenia rolników, zawierające wskazania do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19. Przed wystawieniem wniosku wskazane będzie wykonanie badań diagnostycznych, dobranych indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku.

Wniosek należy złożyć w odpowiedniej jednostce KRUS.

 

Źródło: Rehabilitacja po COVID-19 w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS (Biuletyn informacyjny 5/2021).

 

Wójt Gminy Świerczów  

Barbara Bednarz