||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapraszamy na spotkanie informacyjnym online „Wsparcie dla MŚP z funduszy europejskich”

RPO opolskie.png

Zapraszamy na spotkanie informacyjnym online „Wsparcie dla MŚP z funduszy europejskich”.

Webinarium skierowane jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców (zgodnie z definicją w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) zarejestrowanych/prowadzących działalność na obszarze województwa opolskiego, zainteresowanych funduszami europejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem osób początkujących w tym temacie.

Spotkanie moderowane będzie przez pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie - Koźlu. Udział w wydarzeniu weźmie specjalista z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do 21.06.2012 r.) i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Link do platformy, na której odbędzie się wydarzenie zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.

Termin webinarium: 22.06.2021 godz. 11.00 -  formularz zgłoszeniowy.

Bezpośredni link do ogłoszenia o spotkaniach: https://rpo.opolskie.pl/?p=45078

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Jednocześnie – bardzo proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej Sieci PIFE, dostępnej pod linkiem: https://ankieta.mfipr.gov.pl/index.php/295387.