||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Prośba o wypełnienie ankiety przez organizacje pozarządowe

W związku z przygotowaniem do podjęcia prac nad opracowywaniem programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety internetowej.

Ankieta ma na celu zebranie informacji na temat potrzeb organizacji pozarządowych
realizujących działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
na terenie województwa opolskiego i dostosowania ewentualnego zakresu zadań do ich potrzeb.

Możliwość wypełnienia ankiety trwa do końca czerwca.

https://forms.gle/m2AkiEukcrdz3fxH9