||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zaproszenie do udziału w sondzie: Jakie powinny być cele Partnerstwa na 307 na lata 2021-2027.

Szanowni Państwo, zapraszamy do wskazania 3 kluczowych w Państwa opinii celów, które powinny realizować samorządy zrzeszone w "Partnerstwie na 307”. Partnerstwo to obejmuje gm. BARANÓW, gm. DOMASZOWICE, m. i gm. KĘPNO, m. i gm. NAMYSŁÓW, gm. RYCHTAL, gm. ŚWIERCZÓW, gm. TRZCINICA, gm. WILKÓW. Samorządy te wraz z Powiatem Namysłowskim i Powiatem Kępińskim przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Państwa opinia pozwoli lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców. Dziękujemy

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZdeBHv9jMllEhwC_xYGq8ztUQ1VUWEYyOVRYV0FKQUVWVEtBUFlNQUJZUS4u